Dostupné technologie v síti Broum.NET

   Inzerovaná   Maximální   Běžná (60%)   Minimální (30%)  
2,4 GHz 15 15 9 4,5

HalfDuplex

25 25 15 7,5

HalfDuplex

 

5 GHz
15 15  4,5 

HalfDuplex 

25 25 15 7,5

HalfDuplex

35 35 21 10,5

HalfDuplex

 

5 GHz AC

25 25 15 7,5

HalfDuplex

35 35 21 10,5

HalfDuplex

50 50 30 15

HalfDuplex

 
10GHz max 100       

FullDuplex

      
24 GHz max 1000      

FullDuplex

 
60 GHz max 1000      

FullDuplex

 
80 GHz max 350      

HalfDuplex

 

ETH 100/1000

max 1000      

FullDuplex

 

FTTH GPON

max 1000      

FullDuplex

 
FTTH P2P max 1000       

FullDuplex

           
FTTB / ETH max 1000       

FullDuplex

 

 

Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii

Minimální - rychlost, na kterou může klesnout běžná rychlost po velmi omezenou dobu a v době vytížení sítě

Běžná - rychlost, kterou by mohl Účastník očekávat a reálně dosahovat většinu času využití služby při stahování a nahrávání dat

Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.
Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.

 

 Parametry služby Internet 

 Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.

 Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

 V případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je toto považováno za výpadek služby a zákazník má právo reklamovat poskytnutou službu. V případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti má zákazník povinnost informovat poskytovatele o poruše a v případě, že ji poskytovatel neodstraní v dohodnutém termínu nebo doba poruchy překročí 3 pracovní dny, má zákazník právo reklamovat poskytnutou službu podle Všeobecných podmínek.

 Běžnou či maximální rychlost připojení lze dosáhnout pouze v případě, že je elektronické zařízení kvalitní a připojeno k síti přímo a nikoliv prostřednictvím technologie Wi-Fi

 Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net