Dne 1.12.2022

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že od 1. 12. 2022 společnost "N_SYS, s.r.o.", se sídlem Krásnohorské 1748, 54701 Náchod, IČ:25254405 koupila od pana Ing. Libora Bohadla obchodní závod provozovaný pod názvem Broum.NET, poskytovatele internetové konektivity.

K 1.12.2022 nabývá společnost N_SYS, s.r.o. veškerá práva k obchodnímu závodu Broum.NET. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné. Od tohoto data je dodavatelem telekomunikačních služeb na základě smluv uzavřených i před tímto datem společnost N_SYS, s.r.o.

Od tohoto data veškerou komunikaci a požadavky týkající se poskytovaných telekomunikačních služeb směřujte na společnost N_SYS, s.r.o. a to:

  • elektronicky na emailovou adresu objednavky@nsys.cz

  • telefonicky na +420 498 100 100 Po-Pá 8:00 – 16:00

Technické poruchy komunikujte:

  • telefonicky na +420 498 100 000 Po-Ne 8:00 – 20:00

  • elektronicky na emailovou adresu dohled@nsys.cz

Úhrady za poskytované služby hraďte, prosím, za stejných podmínek a na bankovní účet jako doposud. Zatím není třeba v bankovních příkazech provádět jakékoli změny.

Společnost N_SYS, s.r.o. Vám bude poskytovat kvalitní telekomunikační služby se silným firemním zázemím, rychlejší a kvalitnější internetovou konektivitu s novými moderními technologiemi a rychlejší dobou zásahu při případném problému. Ubezpečujeme Vás, že tato změna nijak negativně neovlivní parametry poskytovaných služeb.

O všech dalších krocích Vás bude společnost N_SYS, s.r.o. informovat. Více o N_SYS, s.r.o. naleznete na webových stránkách www.nsys.cz.

Jménem Ing. Libora Bohadla nám dovolte, abychom Vám poděkovali za dlouholetou projevenou důvěru a věříme, že tato změna Vám přinese nové možnosti v oblasti telekomunikačních služeb.

 

Ing. Libor Bohadlo             Čestmír Teichman
majitel Broum.NET               jednatel společnosti 
N_SYS, s.r.o.
Broumov
                                    Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod

 

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net